První ročník Ceny za krajinu: zvítězila mozaika Moravského Toskánska

17. 2. 2022

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika přezdívaná Moravské Toskánsko. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům prvního ročníku soutěže Cena za krajinu. Tamní ekozemědělec Petr Marada za ni získal první místo a 100 tisíc korun. Výsledky vyhlásili 11. února 2022 ve Křtinách na Blanensku zástupci Jihomoravského kraje.

Část půdy, kde se před lety rozkládaly jen lány polí, Petr Marada zalesnil, založil tam mokřady a postupně i další přírodní pásy a vysadil stromořadí. „Daří se nám dlouhodobě dobrá věc, ze které máme radost. V soutěži jsem chtěl ukázat, co smysluplného se dá dělat tak, aby bylo lépe,“ uvedl zemědělec.

Druhé místo a 50 tisíc korun získala samotná obec Šardice: za svou protierozní a protipovodňovou ochranu před lokálními přívalovými dešti. A to pomocí různých nádrží, suchých poldrů, biocenter či polních cest osázených stromy. Třetí příčka a odměna 30 tisíc patří Vohančicím, které aktivně bojují proti splavenému bahnu z polí. Za poslední roky osela obec travními směsmi 43 hektarů nejohroženějších ploch. Vznikly rozsáhlé sady, polní cesty mezi lány, přibyly stovky nových stromů a tisíce keřů.

Držitelem Ceny veřejnosti, o níž se hlasovalo v SMS soutěži, je Mokřad na dolinách a polní cesty u Ořechova na Brněnsku. Tvoří ho sedm tůní, které zachycují vodu, aby neodtékala pryč, stovky keřů a stromů a polní cesty. Jako ocenění obdrží obec 50 tisíc korun. „Naší ambicí je ukázat, že ta opatření se u nás dají dělat. Chceme inspirovat další starosty i soukromníky, aby se do podobných projektů pustili,“ prohlásil hejtman Jan Grolich.

Do soutěže se přihlásilo celkem 43 projektů. „Bylo opravdu náročné vybrat z nich ten nejlepší. Mozaika Moravského Toskánska zvítězila díky svému charakteru a rozsahu. Děkuji všem za inspirativnost a už se těším na další ročník,“ shrnul náměstek pro životní prostředí a předseda hodnotící komise Lukáš Dubec.

Iniciativu autorů přihlášených projektů i krajskou podporu boje proti suchu ocenila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková: „Oceňuji všechny drobné aktivity, které účinně pomáhají vracet krajině přirozené funkce a udržují ji živou a zdravou – pro nás pro všechny. Zvláště v dnešní době probíhající klimatické změny a jejích dopadů, které již krajinu jižní Moravy velmi citelně zasáhly, roste jejich celospolečenská cena,“ vzkázala ministryně.

Cílem soutěže bylo ocenit a dále motivovat lidi, kteří aktivně přispívají k tomu, aby se dařilo lépe zadržovat vodu v jihomoravské krajině. Výhercům kraj přerozdělil celkem 230 tisíc korun.

Další články

Na zadržování vody v krajině dá letos kraj 20 milionů

Soustava rybníků v Borkovanech na Břeclavsku, krajinotvorná nádrž v Kuželově na Hodonínsku nebo školní výukové zahrady v Židlochovicích na Brněnsku. Zdařilé příklady, jak v praxi vypadá krajská podpora boje proti suchu. Na opatření, která mají vést ke snížení dopadů...