Na zadržování vody v krajině dá letos kraj 20 milionů

17. 2. 2022
Soustava rybníků v Borkovanech na Břeclavsku, krajinotvorná nádrž v Kuželově na Hodonínsku nebo školní výukové zahrady v Židlochovicích na Brněnsku. Zdařilé příklady, jak v praxi vypadá krajská podpora boje proti suchu.

Na opatření, která mají vést ke snížení dopadů sucha a k lepšímu hospodaření s vodou, přispívá Jihomoravský kraj dlouhodobě. Od roku 2017, kdy se spustil dotační program Podpora boje proti suchu, podpořil 365 projektů za celkem 45,3 milionu korun.

V letošním roce najdou zájemci program pod upraveným názvem: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022. I nadále se zaměřuje na projekty spojené s revitalizací a výstavbou nových malých vodních nádrží a rybníků, mokřadů, protierozní opatření nebo výsadbu stromů. Letos je na ně vyčleněných 20 milionů korun.

Program se skládá ze čtyř dotačních titulů:

  1. Zadržení vody v krajině
  2. Následná péče o zeleň
  3. Projektová dokumentace
  4. Koncepční dokumenty k opatřením ke zmírnění dopadů klimatických změn

Žádosti můžou lidé podávat ve dvou kolech: od 14. do 28. února 2022, v dalším se příjem uzavře 31. srpna 2022. Více informací najdou na dotačním portálu kraje: dotace.kr-jihomoravsky.cz.

Další články

První ročník Ceny za krajinu: zvítězila mozaika Moravského Toskánska

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika přezdívaná Moravské Toskánsko. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům prvního ročníku soutěže Cena za krajinu. Tamní ekozemědělec Petr Marada za ni získal první místo a 100...