Přírodě blízké hospodaření je mým životním projektem, říká vítěz

17. 2. 2022

Do okolí Šardic vtisknul nejen malebnost. Krajina, která ještě před lety postrádala jakékoliv vodní prvky, díky ekozemědělci Petru Maradovi doslova ožila. V soutěži Cena za krajinu 2021 zvítězil.

Proč jste se do soutěže přihlásil?

Daří se nám dlouhodobě dobrá věc, ze které máme radost. Naše aktivity v životním prostředí naší i okolních obcích mají smysl a jsou velmi významné. V rámci soutěže jsem chtěl prezentovat, co smysluplného se dá dělat tak, aby bylo lépe.

Co bylo Vaší největší motivací pro tento projekt? Proč je pro Vás obecně pomoc přírodě tak důležitá?

Mou největší motivací bylo vrátit život do činností člověka poškozené krajiny, chránit půdu, vodu a učinit životní prostředí i v podmínkách typické zemědělské krajiny, i v období přicházející klimatické změny, atraktivní.

Potěšilo Vás vítězství?

Je to vynikající. Zakládání, péče a údržba o krajinotvorná opatření a přírodě blízké hospodaření je mým životním projektem. Každá koruna, která se nám podaří vydělat, směřuje právě do tohoto projektu, kde se „taví“ ve skutečné přírodní bohatství, které má zcela jistě význam nejen pro naše hospodaření, ale má prokazatelně celospolečenský přesah.

Máte nějaký plán do budoucna, ke kterému Vám výhra může pomoct?

Mým cílem je pokračovat v realizaci těchto aktivit a správných praxí, které nám pomáhají vnímat krajinu jako prostor tvoření. Z čehož máme radost nejen my, ale i jiní, kteří u nás na vesnici a v okolí ví, že život nekončí v místech s přeškrtnutou cedulí, ale v prostupné, pestré a atraktivní krajině, která nás na Kyjovském Slovácku obklopuje.

Další články

Na zadržování vody v krajině dá letos kraj 20 milionů

Soustava rybníků v Borkovanech na Břeclavsku, krajinotvorná nádrž v Kuželově na Hodonínsku nebo školní výukové zahrady v Židlochovicích na Brněnsku. Zdařilé příklady, jak v praxi vypadá krajská podpora boje proti suchu. Na opatření, která mají vést ke snížení dopadů...

První ročník Ceny za krajinu: zvítězila mozaika Moravského Toskánska

Dříve intenzivně využívaná zemědělská krajina, teď pestrá přírodní mozaika přezdívaná Moravské Toskánsko. Proměna okolí Šardic na Hodonínsku učarovala i porotcům prvního ročníku soutěže Cena za krajinu. Tamní ekozemědělec Petr Marada za ni získal první místo a 100...